Ankieta - gaz ziemny

 

 

 

 


Aktualności

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”
2020.02.18 09:34

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.3 Kształtowanie liderów społecznych


 

 

Gminne Eliminacje OTWP 2020
2020.02.04 11:49

W dniu 4 lutego 2020roku w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" 2020 zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeczniowie.
 

 

Spotkanie noworoczne z Parlamentarzystami Ziemi Radomskiej
2020.01.17 15:00

W minioną niedzielę 12 stycznia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Podkońcach z inicjatywy Wójta Gminy Rzeczniów Karola Burka odbyło się spotkanie noworoczne przedstawicieli powiatu lipskiego z parlamentarzystami ziemi radomskiej.

 

Wykład UTW
2020.01.16 15:11

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zaprasza swoich studentów na wykład z cyklu: HISTORIA  - Drogi do wolności – Ziemia Lipska
Termin wykładu: 21 stycznia (wtorek) godz. 11oo
Miejsce: Sala widowiskowa LCK

 

Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
2020.01.14 15:15

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że osoby niepełnosprawne mogą skladać wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środkow pomocniczych drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

 

Gospodarka odpadami
2020.01.07 12:53

Urząd Gminy w Rzeczniowie informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rzeczniów Nr XV.88.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 roku stawka opłaty uległa zmianie.
 

 

 

 

Wigilia w OSP Pawliczka
2019.12.23 09:42

W niedzielę 22 grudnia w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawliczce odbyła się Wigilia członków OSP, Stowarzyszenia Kobiety Razem w Pawliczce oraz lokalnej społeczności.

 

Ostrzeżenie IMGW
2019.12.23 09:02

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu lipskiego, które obowiązywać bedzie od 23 grudnia godz. 9.00 do 24 grudnia godz. 18.  Prognozuje się wystąpienie opadów od 25mm do 35mm, lokalnie 40mm.

 

 

Spotkanie oplatkowe przedstawicieli NGO
2019.12.18 09:41

W minioną niedzielę 15 grudnia w remizie Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gmina Rzeczniów. Organizatorami wydarzenia był Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek, Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu oraz Koło Gospodyń Wiejskich Grabowianki. Spotkanie opłatkowe dofinansowane zostało przez MOWES - Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim". Środki na ten cel uzyskała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu, która była gospodarzem wydarzenia.

 

Szkolenie dla NGO
2019.12.13 15:01

Organizacje pozarządowe z terenu naszej Gminy rozwijają się oraz stają się silniejsze i bardziej efektywne, a to za sprawą nowych możliwości pozyskiwania środków oraz dokształcania.
 

 

Otwacie i poświęcenie ulicy Iłżeckiej w Grabowcu
2019.12.09 13:44

W czwartek 28 listopada odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie ulicy Iłżeckiej w Grabowcu. Po wielu latach starań mieszkańców i władz Gminy udało się wygospodarować środki na tę inwestycję. Środki w 100% pochodziły z budżetu Gminy Rzeczniów.

 

Podsumowanie Co za Jazda!
2019.12.06 14:51

29 listopada w siedzibie Radio Rekord FM odbyło się spotkanie podsumowujące  Co Za Jazda w 2019 roku. W spotkaniu wzięli udział partnerzy tegorocznych akcji. Gminę Rzeczniów reprezentował Wójt Gminy Karol Burek, który odebrał z rąk prezesa Stefan Tatarek podziękowanie.
 

 

Wykład UTW
2019.12.06 14:03

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zaprasza swoich studentów na wykład z cyklu: MEDYCYNA NA CODZIEŃ - HIGIENA PSYCHICZNA
Termin wykładu: 12 grudnia 2019 r godz. 11oo
 

 

Jubilaci 2019
2019.12.02 13:39

W środę, 27 listopada, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzeczniowie odbyła się niecodzienna uroczystość. Na wniosek Wójta Gminy Rzeczniów "Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznawanym przez Prezydenta RP odznaczono pary, które przed 50 laty na ślubnym kobiercu powiedziały sobie sakramentalne "tak".

 

3 Forum Animatorów Kultury Powiatu Lipskiego
2019.11.26 13:26

W dniu dzisiejszym w Filii Biblioteki w Pasztowej Woli trwa 3 Forum Animatorów Kultury Powiatu Lipskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Gminną i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rzeczniowie pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Rzeczniów Karola Burka oraz Starosty Powiatu Lipskiego Sławomira Śmieciucha.

 

Inwestycja drogowa w miejscowości Wincentów
2019.11.25 12:52

W ostatnim czasie zakończyła się inwestycja drogowa w miejscowości Wincentów, która została podzielona na 2 etapy. Pierwszy etap dofinansowany został w 70% przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 30 % środków pochodziło z budżetu Gminy Rzeczniów.

 

 

 

 

 

Inwestycje drogowe w miejscowości Marianów
2019.11.20 11:07

Aktualnie trwają prace na inwestycjach drogowych na terenie Gmina Rzeczniów. W miejscowości Marianów na odcinku łącznie ok. 1,5 km wykonano podbudowę oraz warstwę wyrównującą z masy asfaltowej. Następnym etapem będzie położenie warstwy ścieralnej. Przez miejscowość położony zostanie chodnik o szerokości 2m oraz zjazdy do posesji z kostki brukowej i pobocza. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. Pierwszy etap budowy to odcinek 748mb przez miejscowość Marianów.

 

Ogień Niepodległości
2019.11.18 15:43

W czwartek 7 listopada o godzinie 17.00 w kościele p.w. św. Trójcy w Lipsku odprawiona została msza święta, podczas której Sztafeta Rowerowa Komendy Hufca ZHP „ Zgierz” przekazała Ogień Niepodległości przybyłym delegacjom miast, gmin, stowarzyszeniom i instytucjom z terenu Powiatu Lipskiego.

 

Gmina Rzeczniów z prestiżowym wyróżnieniem "Lider Zmian"
2019.11.18 15:20

Gmina Rzeczniów otrzymała wyróżnienie w konkursie Lider Zmian, w kategorii Samorząd – Lider województwa mazowieckiego pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca – gminy wiejskie poniżej 5 tys. mieszkańców.
 

 

Podpisanie umów o dofinansowanie w LGD Krzemienny Krąg
2019.11.05 15:41

W dniu dzisiejszym w siedzibie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali umowy w ramach działania 2.1.2. "Wzmocnienie organizacji pozarządowych".
 

 

Otwarcie i poświęcenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybiczyźnie
2019.10.30 13:32

W sobotę 26 października w miejscowości Rybiczyzna, na placu OSP odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia i poświęcenia inwestycji, która powstała w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności dofinansowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy drogi w Wincentowie
2019.10.29 15:16

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek wraz ze Skarbnikiem Gminy Edytą Walczyk podpisali Umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie budowy drogi w miejscowości Wincentów. Inwestycja zrealizowana została w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Spotkanie NGO z animatorem mOWES
2019.10.28 10:25

28 października w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Rzeczniów z animatorem Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Panią Agnieszką Sekulską.

 

 

 

Zapłocie - zagospodarowani przestrzeni publicznej w Rzeczniowie w ramach MIAS 2019
2019.10.23 13:39

W ostatnim czasie "Wiata na Zapłociu" wzbogaciła się o nowe wyposażenie. W ramach programu Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Solectw 2019" zakupiono niezbędne wyposażenie z którego będzie mogła korzystać lokalna społeczność.

 

Podziękowania dla Delegacji Dożynkowej
2019.10.23 10:48

We wtorek 22 października w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzeczniowie odbyło się spotkanie podczas którego Przewodniczący Rady Gminy Rzeczniów Pan Zygmunt Wicik oraz Sekretarz Gminy Justyna Niedziela-Gawlik w imieniu Wójta Karola Burka oraz Samorządu Gminy podziękowali Delegacji za kultywowanie tradycji ludowych oraz reprezentowanie Gminy Rzeczniów podczas XX Dożynek Powiatowych, które odbyły się 15 września br. w Lipsku. W skład Delegacji weszli członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczniowie oraz Chóru "Rzeczniowiacy".

 

Święto Bułki i Sąsiada
2019.10.23 10:21

We wtorek 15 października w Rzeczniowie odbyło się oficjalne otwarcie Wiaty „Na Zapłociu”, któremu towarzyszyło Święto Bułki i Sąsiada. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia było oficjalne otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanej Wiaty „Na Zapłociu”, która służyć będzie lokalnej społeczności. Wydarzeniem towarzyszącym było „Święto Bułki i Sąsiada” podczas którego obyły się warsztaty wypieku chleba w piecu chlebowym wybudowanym ze środków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg.

 

Taneczne zakończenie lata w Rzeczniowie
2019.10.22 09:39

W sobotę 21 września Rzeczniów zatańczył na zakończenie lata. Potańcówka to efekt współpracy partnerskiej w ramach kilku projektów „Zapłocie to odnowa i szansa dla Rzeczniowa” – Lokalne Partnerstwa PAFW oraz Świętokrzyskie tańczy! dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019,

 

Uroczyste otwarcie Bibiloteki w Pasztowej Woli
2019.10.10 08:01

W czwartek 3 października w miejscowości Pasztowa Wola odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie wyremontowanego budynku Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie – Filia Pasztowa Wola. Po długich staraniach Władz Gminy i Biblioteki projekt „Remont Filii Bibliotecznej w Pasztowej Woli” otrzymał dofinansowanie i można było rozpocząć remont budynku.

 

Odsłonięcie tablic na Cmentarzu w Grabowcu oraz 76. rocznica Pacyfikacji wsi Zawały i Mołdawa
2019.10.08 09:12

6 października na terenie Gminy Rzeczniów odbyły się uroczystości patriotyczne poświęcone poległym podczas II Wojny Światowej na polach Rzechowskich żołnierzom Wojska Polskiego oraz bestialsko zamordowanym mieszkańcom wsi Zawały i Mołdawa.

 

80. rocznica Bitwy pod Rzechowem
2019.10.03 10:36

W niedzielę 22 września na placu przy budynku Remizy OSP w Rzechowie odbyły się uroczystości 80 rocznicy Bitwy na polach Rzechowskich 9 września 1939 roku. Wydarzenie Honorowym Patronatem objął Wiceminister Obrony Narodowej Pan Wojciech Skurkiewicz. 80 lat temu, 8-9 września 1939 roku żołnierze Wojska Polskiego stoczyli bohaterskie walki z Niemcami, które w naszej historii pozostały jako Bitwa pod Iłżą. Jednym z etapów bitwy były walki stoczone na polach Rzechowa.

 

Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipsku
2019.10.03 10:11

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zaprasza seniorów na uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego, która odbędzie się we wtorek 8 października 2019r.

 

Akcja Masz Głos
2019.09.18 15:54

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.

 

XVI Rzeczniowski Rajd Rowerowy "Ty i Ja. Rowery dwa" i Co za Jazda! Rzeczniów
2019.09.10 08:17

Takiego rajdu jeszcze nie mieliśmy!
2 trasy rowerowe, występy sceniczne, lokalni wystawcy, liczne konkursy i wspólny piknik. Moc atrakcji czekało na rowerzystów, którzy przybyli do Rzeczniowa w niedziele 8 września. A wszystko to za sprawą osób, które włączyły się w organizację XVI Rzeczniowskiego Rajdu Rowerowego „Ty i Ja. Rowery dwa” i inicjatywy „Co za jazda! Rzeczniów!”.

 

Nowy rok szkolny, nowe klasy, szatnie, nowe znajomości i nowe… przedszkole.
2019.09.05 14:23

Nowy rok szkolny, nowe klasy, szatnie, nowe znajomości i nowe… przedszkole.
Data 2 września na długo pozostanie w pamięci najmłodszych mieszkańców Gminy Rzeczniów. Tego dnia w Budynku Zespołu Szkół w Rzeczniowie zostały otwarte i poświęcone nowoczesne pomieszczenia, w których funkcjonować będą oddziały przedszkolne. Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się bardziej uroczyście niż zazwyczaj. Wszystko za sprawą maluchów, które od tego roku szkolnego mogą wraz ze starszymi kolegami uczęszczać do jednej placówki.
 

 

Ostrzeżenie przed upałami
2019.08.28 14:30

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie ostrzega przed  wystąpieniem upałów na terenie Powiatu Lipskiego. Ostrzeżenie obowiązuje w terminie 28.08.2019r. godz. 10.42 do 30.08.2019r godz. 18.00.

 

Przegląd inwestycji drogowej w Ciecierówce
Święto Wojska Polskiego
Rocznica Bitwy pod Ciecierówką
Seniorzy z dofinansowaniem
Ostrzeżenie przed burzami
Inwestycje drogowe w miejscowościach Mołdawa i Aleksandrów
Festiwal w DECHĘ! Zabujaj się w Rzeczniowie
Ostrzeżenie
Apel Prezesa KRUS
Nagroda Wójta dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019
Sesja Absolutoryjna
Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW
X Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze
Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Modrzejowej
"Piotruś Pan" w Rzeczniowie
Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW
Łokiem Podkuńconki
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Walne zebranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu lipksiego
Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW
Komunikat PPIS
Lokalne partnerstwa PAFW - spotkanie partnerów
Sesja Rady Gminy Rzeczniów z udziałem Poseł na Sejm RP Anny Kwiecień
Akcja "Posprzątajmy Gminę"
Wizyta Wiceministra Obrony Narodowej w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie
Konkurs na opowiadanie
Szkolenie dla rolników
Szkolenie dla organizacji pozarządowych
Wykład UTW Powiatu Lipskiego
Promocja książki
Spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe w Bałtowie
Nabór wniosków o przyznanie pomocy z LGD
Spotkanie z przedstawicielami Powiatu Lipskiego
Podpisanie umowy na dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii
Podsumowanie Zebrań Sołeckich
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje"
XVII Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019
Eliminacje Gminne OTWP 2019
Szkolenie dla Rolników
Wykład UTW Powiatu Lipskiego
Harmonogram Zebrań Wiejskich
Sieć gazowa w Gminie Rzeczniów
Spotkanie dot. dofinansowania instalacji OZE
Podsumowanie obchodów 100-lecia Niepodległości w Gminie Rzeczniów
Harmonogram Walnych Zebrań Sprawozdawczych jednostek OSP
Szkolenie chemizacyjne
Księgowość dla nie-księgowych - szkolenie dla organizacji pozarządowych
Informacja dotycząca naboru nr 1/2018 Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”
Informacja dot. operacji własnej nr 1/2018/OW Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”
"Kapsuła czasu - łączymy trzy pokolenia" - Rzechowskie Pasjonatki
I Sesja Rady Gminy Rzeczniów kadencji 2018-2023
Potańcówka WKT Rzeczniów
Wykład UTW Powiatu Lipskiego
Radio Kielce o historii Rzeczniowa - Rozmowa z Panią Małgorzatą Szot - Wróblewską
Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
75 roczica Pacyfikacji wsi Zawały
Pani Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP osobiście nadzoruje wydatkowanie rządowych dotacji
Otwarcie i poświęcenie inwestycji drogowych
Rzeczniowski Włóczykij - Akademia Nordic Walking 2018
45 tysięcy trafi do Gminy Rzeczniów
Złote Gody 2018
Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Wólka Modrzejowa - Kochanówka - Etap 1
XIV Rzeczniowski Rajd Rowerowy
75.000zł na realizację projektu partnerskiego w ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW
Dożynki Województwa Mazowieckiego
Zaproszenie na XIV Rzeczniowski Rajd Rowerowy
Uroczystości pogrzebowe żołnierzy 12. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego poległych 9 września 1939 roku
XIX Dożynki Powiatowo - Gminne 2018
Radomskie Święto Chleba 2018
Informacja LGD
LGD "Krzemienny Krąg" ogłasza nabór wniosków
Obchody 74. rocznicy Bitwy pod Ciecierówką i poświęcenie krzyża karawakowego w Podkońcach
Konkurs na hasło promujące Gminę Rzeczniów
Festiwal w DECHĘ! Zabujaj się w Rzeczniowie 2018
Nagroda Wójta dla najlepszych uczniów
Dofinansowanie na remont Filii Bibliotecznej w Pasztowej Woli
Poświęcenie i uroczyste otwarcie inwestycji
Kolejne inwestycje w oświetleniu ulicznym
Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechowie
Kolejne inwestycje drogowe - Zawały
Zaproszenie na Jubileusz 90-lecia OSP Rzechów i Gminny Dzień Strażaka
Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Rzeczniów
List Prezesa KRUS
Trąba powietrzna w miejscowości Kaniosy
Projekt Partnerski PAFW w Gminie Rzeczniów
Remont Strażnic w Jelance i Płósach
Potańcówka WKT Rzeczniów
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy
Kostka brukowa na placu OSP Rzechów
Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE 2018
XIII Rzeczniowski Rajd Rowerowy
Krzemienny Krąg - Wyniki oceny wniosków
Wykład UTW - marzec
LGD Krzemienny Krąg ogłasza nabór wniosków
Eliminacje Gminne OTWP 2018
Radni i Sołtysi z wizytą w Sejmie
Mazowsze dla Syrii
Ferie z Ekonomią
Wykład UTW
Konkurs
Konkurs plastyczny
Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w Gminie Rzeczniów
Zakończenie oceny wniosków w LGD
Poświęcenie i uroczyste przekazanie autobusu dla ŚDS w Podkońcach
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca
Lampy uliczne w systemie OF-GRID
Kolejna potańcówka WKT Rzeczniów w Karnawale i kolejna świetna zabawa
Budowa i modernizacja strażnic OSP w Gminie Rzeczniów
Wykład UTW
Informacja Wójta Gminy o budowie dróg
List Prezesa KRUS
Aktywnie z rowerem w Gminie Rzeczniów
Jubilaci 2017
Radio Kielce o historii Rzeczniowa
XI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich
Konferencja podsumowująca Tydzień Zrównoważonego Transportu
Wykład
LGD Krzemienny Krąg ogłasza nabór wniosków
Nowoczesne oświetlenie w Gminie Rzeczniów
Remont Świetlicy Wiejskiej w Rzechowie
Spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe – 14.11.2017 r.
Seminarium FIO Mazowsze Lokalnie
I Forum Kultury Powiatu Lipskiego
Kolejne inwestycje drogowe w Gminie Rzeczniów
Rzeczniowski Włóczykij - Akademia Nordic Walking 2017
Kolejna "Potańcówka" za nami!
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dubrawa (Kalinów Mały)
74 rocznica Pacyfikacji wsi Zawały
Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2017/2018
Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze - Rzeczniów 2017
Jubileusz 150 - lecia Gminy Rzeczniów - relacja
XII Rzeczniowski Rajd Rowerowy
Msza Św. upamiętniająca walki 8-9 września 1939r.
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie
Jubileusz 150 - lecia Gminy Rzeczniów
XII Rzeczniowski Rajd Rowerowy
Radomskie Święto Chleba 2017
Ogłoszenie
Konkurs na Zdjęcie promujące Rzeczniowski Rajd Rowerowy
Szkolenie dla organizacji pozarządowych - relacja (22.08.2017)
Spotkanie przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Kierownikiem Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych - 22.08.2017
XVIII Dożynki Powiatowo - Gminne- Chotcza 2017
Szkolenie dla organizacji pozarządowych - relacja (02.08.2017)
Festiwal w DECHĘ! Zabujaj się w Rzeczniowie - relacja
Szkolenie dla organizacji pozarządowych - 02.08.2017
Inwestycje
Festiwal w DECHĘ! Zabujaj się w Rzeczniowie
KONKURSY!!!
Szkolenie dla organizacji pozarządowych - relacja (28.06.2017)
Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych - 28.06.2017
List Prezesa KRUS
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2017
Wybierz wschód z nurtem rzeki Krępianki… albo po prostu wybierz się z nami – Odjazdowymi Bibliotekarzami
Obchody 100-lecia OSP w Rzeczniowie
Mazury aktywnie
VII Festiwal Piosenki Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Disco Polo”
Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych- 05.06.2017
15 rocznica śmierci st. bryg. prof. dr hab. inż. Mariana Dąbrowskiego
Konkurs dla Jednostek OSP
Dzień Dziecka
Szkolenie dla organizacji pozarządowych
Dzień Mamy i Taty w ZS w Rzeczniowie