Geocaching

"Uczymy się promować naszą gminę czyli geocaching w Rzeczniowie"


Geoaching jest to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS. Ideą przewodnią jest znalezienie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika (nazywanego "geocache") i odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej. Geocaching jest zabawą międzynarodową kierowaną do poszukiwaczy przygód w każdym wieku. Jej uczestnicy utrzymują ze sobą kontakty i organizują cykliczne spotkania. Ważna jest również dla nich ochrona środowiska.

Czy można nauczyć się promować swoją gminę za pomocą geocachingu i czy tę zabawę uznać można za produkt marketingowy? Okazuje się, że tak i tego mogła się nauczyć młodzież w ramach projektu „Uczymy się promować naszą gminę czyli geocaching w Rzeczniowie” realizowanego przez Gminną i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Projekt realizowany był w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2010”. Misją programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich.

W trakcie trwania projektu 15 osobowa grupa młodzieży stworzyła szlak GPS krajoznawczo- historyczny po terenie naszej gminy oraz zaprosiła uczniów ze szkół w Rzeczniowie, Grabowcu i Pasztowej Woli do udziału w I Rzeczniowskiej Grze Terenowej.

Uczestnicy projektu w trakcie planowania gdzie schować kesz?
Uczestnicy projektu nauczyli się pracy w grupie na rzecz konkretnego zadania oraz spojrzeli na geocaching nie jak na zabawę lecz na produkt marketingowy promujący naszą gminę. Nawiązali także kontakty mailowe z ludźmi, którzy zajmują się geocachingiem, a także poznali walory swojej najbliższej okolicy. Warto podkreślić, zmienili również spojrzenie na miejsce swego zamieszkania. Udział w spotkaniach warsztatowych, prowadzenie wywiadów, dokumentacji fotograficznej pozwolił na dostrzeżenie walorów swojej gminy w myśl powiedzenia "Cudze chwalicie, swego nie znacie".


Rejestracja drużyn na punkcie startowym I Rzeczniowskiej Gry Terenowej


W drodze do kolejnego punktu kontrolnego(tu jesteśmy w centrum Rzeczniowa)


Realizacja kolejnego zadania


Czy tu mamy szukać skarbu?


No proszę, udało się mamy kesz!

Opracowała: Krystyna Wójtowicz

Zapraszamy do galerii