Kowalstwo

Stanisław Pastuszka (1919-2011) - kowal, korzenioplastyk. Jego prace pokazywane były na wystawach w Radomiu i w Warszawie. Wykonywał przeważnie kowalstwo użytkowe, które zaprezentowane było na Drugim Ogólnopolskim Biennale Kowalstwa Ludowego. Ostatnie jego prace( ptaki, świeczniki) zaliczyć można do korzenioplastyki.