Sołtysi

Sołtysi z terenu Gminy Rzeczniów kadencji 2014-2018

1. Krzepisz  Anna -Jelanka
2. Bieliński Robert - Wólka Modrzejowa - Kolonia
3. Wojtas Grzegorz- Wólka Modrzejowa
4. Lis Ryszard - Zawały
5. Chmielewska Dorota - Płósy
6. Kępczyk Jadwiga - Rzeczniów-Kolonia
7. Piątkowska Małgorzata - Pasztowa Wola
8. Wróbel Robert - Pasztowa Wola-Kolonia
9. Siwiec Marta - Michałów
10. Winerowicz Sławomir - Ciecierówka
11. Kiepas Henryka - Rzeczniów
12. Bugajski Mirosław - Rzeczniówek
13. Rękawik Szymon - Pawliczka
14. Nicpoń Kazimiera - Grabowiec, ul. Wąchocka
15. Wojtas Maria - Kotłowacz
16. Chmielewski Andrzej - Stary Rzechów
17. Gawlik Grażyna - Rzechów-Kolonia
18. Puton Katarzyna - Osinki
19. Deja Iwona - Marianów
20. Dziura Dawid - Wincentów
21. Bębenek Adam - Grechów
22. Piątek Bogdan - Rybiczyzna
23. Paluch Szymon - Dubrawa
24. Dziura Dorota - Podkońce