OSP Grechów

Ochotnicza Straż Pożarna w Grechowie

KRS: 0000529248

Zarząd:

  • Prezes - Pastuszka Dariusz

  • Wiceprezes/Naczelnik - Wojtas Mirosław

  • Skarbnik - Madej Grzegorz

  • Sekretarz - Kozłowski Łukasz

  • Gospodarz - Grela Norbert

 

Komisja Remizyjna:

  • Przewodniczący - Pastuszka Zdzisław

  • Sekretarz - Stateczny Henryk

  • Członek Komisji - Zięba Janusz