Aktualności

Youngster 2015/16
2016.06.14 13:10

To już trzeci rok szkoła w Rzeczniowie bierze udział w programie Youngster.W dodatkowych zajęciach z języka angielskiego dla trzecioklasistów wzięło udział 15 uczniów, którzy poszerzali swoją wiedzę i rozwijali umiejętności w zakresie języka angielskiego. We wrześniu, styczniu oraz maju przystąpili do testów na platformie Youngster mierzących ich postępy w nauce.Po napisaniu ostatniego testu przeprowadzany jest konkurs YoungStar. Jego celem jest nagrodzenie uczestników (25 osób z całej
Polski), którzy szczególnie zaangażowali się w realizację programu; zachowali wysoką frekwencję i aktywie uczestniczyli w zajęciach. Taki rodzaj dodatkowej motywacji ma także wpłynąć na poprawę wyników osiąganych przez gimnazjalistów podczas trwania programu.Piotr Węgrzecki otrzymał tytuł "YoungSTAR" w kategorii "największy przyrost wiedzy" w programie Youngster realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i w nagrodę jedzie na obóz do Londynu,a trzech uczniów otrzyma nagrody rzeczowe.

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela języka angielskiego, p. Magdalenę Osuch-Dryjas.

Wydawnictwo Macmillan zapewniło uczniom podręczniki, a uczniowie otrzymali dodatkowo kalendarze i długopisy. Z początkiem roku szkolnego nasza biblioteka wzbogaciła się o nowe książki do czytania w języku angielskim oraz literaturę metodyczną dla nauczycieli.

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności