Aktualności

Opracowanie Programu Rewitalizacji
2016.07.20 13:58

10 czerwca br. Wójt Gminy Rzeczniów podpisał umowę z Województwem Mazowieckim na Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rzeczniów. Projekt współfinansowany jest ze środków unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Na opracowanie dokumentu Gmina otrzymała dotację w wysokości 30.609 zł. Opracowany dokument stanowić będzie podstawę dla prowadzenia procesów służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych oraz ubiegania się przez Gminę o wsparcie ze środków UE, w tym: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020 na realizację projektów infrastrukturalnych (twardych) i nieinfrastrukturalnych (miękkich). Na obecnym etapie trwają prace zespołu ds. rewitalizacji, który został powołany w Urzędzie Gminy w cele sprawnej i efektywnej realizacji całego zadania. Wkrótce rozpoczną się spotkania dla mieszkańców na których poruszane będą następujące tematy: diagnoza, zasięg przestrzenny i charakterystyka obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, wizja i cele programu, planowane działania. O tych spotkaniach będziemy informować już na początku sierpnia.

Powrót do pełnej listy aktualności