Aktualności

Informacja dla mieszkańców gminy Rzeczniów
2016.08.16 07:44

W związku z przygotowaniami do projektu polegającego na budowie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą trwa analiza możliwości inwestycyjnych polegająca na przeprowadzeniu audytów dla zdeklarowanych do udziału w projekcie gospodarstw domowych.
Audyt jest indywidualny dla każdego gospodarstwa domowego dlatego do każdego z nich docierają audytorzy z firmy EkoImpuls Sp. z o.o. Audytorzy poruszają się samochodami oznakowanymi logo firmy oraz posiadają stosowne identyfikatory.
Niestety z informacji od mieszkańców wynika, że pojawiły się na terenie gmin osoby, które podają się za przedstawicieli firmy i próbują wyłudzić od mieszkańców opłaty za audyt.
W związku z tym informujemy, że przedstawiciele firmy EkoImpuls S. z o.o. nie pobierają opłat za audyt w gotówce. Opłata przekazana będzie po wykonaniu audytu na wskazany w raporcie numer konta w ciągu 3 dni od wykonania usługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed wniesieniem opłaty prosimy mieszkańców o kontakt z Urzędem Gminy. Pod żadnym pozorem prosimy nie przekazywać gotówki osobom przeprowadzającym audyt. Zgodnie z porozumieniem gmin oraz firmy EkoImpuls i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców opłata wnoszona jest na konto.

Powrót do pełnej listy aktualności