Aktualności

Spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe
2016.11.21 14:47

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" w związku z planowanymi naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

· 1.2.2 „Spójne działania marketingowe obszaru LGD”,

· 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”,

· 2.2.3 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia”,

serdecznie zaprasza wszystkich potencjalnych beneficjentów jak również zainteresowane osoby z ternu gmin należących do LGD „Krzemienny Krąg” na spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

Spotkanie dla mieszkańców gmin: Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą odbędzie się 6 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko (sala konferencyjna).

 

Przypominamy, iż udział w spotkaniu to jedno z kryteriów oceny wniosków, za które przyznawane będą dodatkowe punkty.

Powrót do pełnej listy aktualności