Aktualności

95- lecie OSP w Grabowcu
2017.02.09 09:01

W dniu 4 lutego 2017 roku odbyła się uroczystość 95 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu. Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą Św. w Kościele pw. Św. Mikołaja w Grabowcu, którą Celebrował Kapelan Gminny Ks. Zbigniew Wypchło. Następnie przystąpiono do uroczystości rocznicowych, które połączone zostały z Walnym Zebraniem Sprawozdawczym w Remizie OSP.
Na początku uroczystości Prezes OSP w Grabowcu przywitał wszystkich zebranych. Następnie wybrano Przewodniczącego zebrania oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Po odczytaniu sprawozdań za 2016 rok i planów na 2017 rok, przystąpiono do głosowania za udzieleniem absolutorium Zarządowi. Kolejnym punktem uroczystości były okolicznościowe przemówienia i podziękowania zaproszonych gości, wśród których byli: Wojciech Skurkiewicz,- Poseł na Sejm RP, Bożenna Pacholczak- Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek- Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Karol Burek- Wójt Gminy Rzeczniów/ Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Lipsku/ Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Rzeczniowie, mł. bryg. Jarosław Bajor- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku, Władysław Bajkowski- redaktor naczelny rozgłośni radiowej Twoje Radio Lipsko, Pracownicy Urzędu Gminy w Rzeczniowie, Barbara Gębusia- Przewodnicząca Rady Gminy Rzeczniów, Danuta Kubiś – Radna Rady Gminy Rzeczniów, Kazimiera Nicpoń – Sołtys Grabowca oraz Przyjaciele jednostki. Podczas spotkania jednostka OSP w Grabowcu została wyróżniona Medalem Pamiątkowy „Pro Masovia” przyznawanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. W imieniu Marszałka odznaczenie wręczyli : Pani Bożenna Pacholczak - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Druh Zbigniew Gołąbek – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego/ Wiceprezes Zarządu Odziału Wojewódzkiego ZOSP.  W uroczystości wziął udział również mł. bryg. Jarosław Bajor- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku, który przekazał wyróżnienie honorowe - obraz Bazyliki Mniejszej katedry Warszawsko-Praskiej przyznane przez st. bryg. Jarosława Kurka, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego. Kopie tego wyróżnienia otrzymał także ks. Zbigniew Wypchło - kapelan strażaków z Gminy Rzeczniów. Natomiast wyróżniający się druhowie z OSP w Grabowcu otrzymali listy pochwalne Komendanta Powiatowego PSP.  Prezes Mariusz Łygan i Naczelnik Kazimierz Skrzypczyk w imieniu całej Braci Strażackiej z Grabowca wręczyli pamiątkowe podziękowanie dh Witoldowi Skrzypczykowi za długoletnie współpracę i pełnienie Funkcji Prezesa OSP Grabowiec w latach 2001 – 2016.
Podczas uroczystości zostały poświęcone i przekazane 2 motopompy pływające dla jednostki OSP w Grabowcu i OSP w Rzechowie, które zostały zakupione przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Urzędu Gminy w Rzeczniowie. Uroczystego przekazania pomp dokonali Druh Karol Burek – Wójt Gminy Rzeczniów/Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP/ Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, Druh Zbigniew Gołąbek – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego/ Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz Druh Witold Skrzypczyk – Komendant Gminny ZOSP w Rzeczniowie.


 

Powrót do pełnej listy aktualności