Aktualności

Współpraca się opłaca!
2017.05.08 03:04

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów podsumowany został na Gali Finałowej która odbyła się 4 maja 2017 r w Karolinie, siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Laureatom konkursu zostały wręczone statuetki Florianów oraz nagrody.
Głównym przesłaniem konkursu FLORIANY było inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.
Konkurs adresowany był głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.
Pomysłodawcą i organizatorem corocznego Konkursu FLORIANY jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.
Do udziału w konkursie zgłoszono 375 inicjatyw (w tym 52 wnioski z woj. mazowieckiego). Do drugiego etapu konkursu kapituła nominowała 54 inicjatywy i 3 pracodawców, w tym 8 inicjatyw z województwa mazowieckiego. I tu duży sukces jednostek OSP z terenu Gminy Rzeczniów bo aż 3 nominacje (OSP Podkońce i OSP Grabowiec w dwóch kategoriach).
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Rzeczniów bardzo licznie przystąpiły do konkursu. Złożono 8 wniosków prezentujących inicjatywy lokalne. Wśród wnioskodawców były jednostki: OSP Grabowiec (2 wnioski w kategoriach integracja społeczna i infrastruktura), OSP Marianów (1 wniosek w kategorii infrastruktura), OSP Podkońce (3 wnioski w kategoriach estetyka przestrzeni publicznej, integracja społeczna oraz pracodawca) i OSP Rzeczniów (2 wnioski w kategoriach aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń oraz kultura i tradycje).
Nominowane jednostki OSP Grabowiec i OSP Podkońce otrzymały zaproszenia na galę finałową. Na finał wręczenia FLORIANÓW zaproszenie otrzymał Wójt Gminy Karol Burek jako partner i osoba wspierająca realizowane inicjatywy. Tym większą dumą dla Samorządu jest fakt, że doceniane są efekty współpracy na płaszczyźnie OSP – Samorząd. Że doceniana jest aktywność i inicjatywy poszczególnych jednostek, chęć realizowania przedsięwzięć i dzielenia się doświadczeniami. Wszystkie te inicjatywy pokazują jak ważna jest współpraca pomiędzy organizacjami, samorządem, pracodawcami i lokalnymi środowiskami.
Szczególnie gratulujemy Zarządowi OSP Grabowiec. Jednostka zostałalaureatem konkursu w kategorii Infrastruktura, zdobyła statuetkę Floriana i tym samym znalazła się wśród trzech laureatów z województwa mazowieckiego. Niech zdobyty Florian będzie motywacją i impulsem do działania dla pozostałych jednostek.
 

 

Powrót do pełnej listy aktualności