Aktualności

Zbiórka elektrośmieci dla ZS w Rzeczniowie
2017.05.22 09:46

AKCJA EKOLOGICZNA
„SZKOLE POMAGAMY I ŚWIAT OCZYSZCZAMY”
Firma Green Office Ecologic Sp. z o.o., zaprasza wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz inne placówki oświatowe do udziału w Akcji Ekologicznej dotyczącej pogłębiania wiedzy na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Akcja kierowana jest do jednostek edukacyjnych na terytorium całego kraju.

Czas realizacji Akcji:
Dostosowany indywidualnie na podstawie wzajemnych ustaleń Adresaci Akcji:

 • uczniowie szkół i innych placówek oświatowych rodzice
 • nauczyciele
 • dyrektorzy szkół

Główne założenia Akcji:
Edukacja dzieci i młodzieży w dziedzinie ochrony środowiska, podnoszenia świadomości uczniów szkół na temat szkodliwego wpływu na środowisko składowanych elektroodpadów, pomoc szkole, uczniom i rodzicom w pozbyciu się zalegających elektrośmieci, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Cele Akcji:

 • aktywizacja uczniów do konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i jego wpływu na funkcjonowanie człowieka
 • pogłębianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów
 • uświadamianie uczniów w potrzebie ochrony środowiska
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw ekologicznych
 • dostrzeżenie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska
 • podnoszenie świadomości uczniów w zakresie recyklingu i wprowadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do ponownego użytku
 • zintegrowanie życia szkolnego

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Akcji:

 • każda szkoła, która weźmie udział w Projekcie zostanie nagrodzona proporcjonalnie do ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • każde 1000 kg zebranego sprzętu to 150 zł, wymienianych na nagrody
 • najbardziej zaangażowani uczniowie zostaną indywidualnie nagrodzeni

 

W akcji bierze udział Zespół Szkół im. ks prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie, zapraszamy do udziału w Akcji.

   

   

Powrót do pełnej listy aktualności