Aktualności

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2017
2017.06.26 10:06

W niedzielę 25 czerwca na Stadionie przy Zespole Szkół w Rzeczniowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rzeczniów. W zawodach wzięło udział 12 drużyn, z 7 Jednostek OSP. Wg. regulaminu CTiF wystartowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Pawliczka, natomiast pozostałe drużyny startowały wg. regulaminu męskich i kobiecych drużyn pożarniczych dla grup A i C. W sztafecie 7x50m z przeszkodami i ćwiczeniu bojowym udział wzięło 11 drużyn: MDP OSP Grabowiec, Kobiece Drużyny Pożarnicze z OSP Pawliczka, OSP Rzeczniów i OSP Grabowiec, oraz Męskie Drużyny Pożarnicze z OSP Pawliczka, OSP Płósy, OSP Grabowiec, OSP Marianów, OSP Rzeczniów, OSP Rzechów i OSP Jelanka. Komisję sędziowska powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski, której przewodniczył mł. bryg. Jarosław Bajor. Dyplomy i puchary ufundowane przez Wójta Gminy Rzeczniów wręczyli: Wójt Gminy Rzeczniów/ Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzeczniowie – Pan Karol Burek, oraz z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku/ Sędzia Główny Zawodów mł. bryg. Jarosław Bajor. Na zakończenie zawodów Pan Wójt – Karol Burek podziękował licznie przybyłej publiczności, wszystkim drużynom startującym, jednostkom przygotowującym i obsługującym zawody, komisji sędziowskiej oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, by tegoroczne zawody przebiegły sprawnie. Dla wszystkich uczestników i publiczności przygotowana została grochówka strażacka.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

Kategoria MDP dziewcząt:
1. MDP OSP Pawliczka

Kategoria MDP chłopców:
1. MDP OSP Grabowiec

Kategoria C – Kobiece Drużyny Pożarnicze
1. OSP Pawliczka
2. OSP Grabowiec
3. OSP Rzeczniów

Kategoria A – Męskie Drużyny Pożarnicze
1. OSP Pawliczka
2. OSP Marianów
3. OSP Jelanka
4. OSP Rzeczniów
5. OSP Grabowiec
6. OSP Płósy
7. OSP Rzechów
 

 

Powrót do pełnej listy aktualności