Aktualności

Inwestycje
2017.07.26 09:33

 

Budowa dróg i parkingów
Na przełomie maja i czerwca zostały zrealizowane zadania inwestycyjne obejmujące budowę dróg i parkingów, o które wnioskowali mieszkańcy za pośrednictwem swoich radnych i sołtysów. Prace polegające na zniwelowaniu terenu i przygotowaniu podbudowy z kruszywa mineralnego zostały wykonane we własnym zakresie, co wpłynęło znacznie na obniżenie kosztów inwestycji. Budowę nakładki asfaltowej wykonała firma z Ostrowca Świętokrzyskiego. A oto co zostało zrealizowane: 

1. "Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Gminnej w miejscowości Rzeczniówek, przy cmentarzu w Rzeczniowie";


2. "Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczniowie";


3. "Wykonanie remontu nawierzschni asfaltowej placu przy Ośrodku Zdrowia w Rzeczniowie";


4. "Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w miejscowości Pawliczka".


To nie koniec inwestycji drogowych w tym roku. O kolejnych będziemy informować Państwa na bieżąco.


Nowoczesne lampy oświetlenia ulicznego.
Od kilku lat Gmina Rzeczniów borykała się z problemem przestarzałych linii i opraw oświetlenia ulicznego. Obserwowaliśmy częste awarie i okresowe wyłączenia lamp. Wprowadzone w ostatnich latach rozwiązania polegające na zakupie energii elektrycznej przez gminę w drodze przetargu oraz systematycznej modernizacji infrastruktury oświetleniowej wpłynęły znacznie na wydłużenie czasu świecenia oraz sprawność lamp.
Obecnie dobiega końca wymiana lamp rtęciowych na nowoczesne energooszczędne lampy ledowe. Mieszkańcy pozytywnie oceniają inicjatywę gminy, gdyż natężenie światła jakie emitują ledy jest o wiele mocniejsze, natomiast zużycie energii kilkakrotnie mniejsze.
Wymianą opraw oświetleniowych zostały objęte następujące miejscowości: Rzeczniów, Rzeczniów-Kolonia, Jelanka, Grechów, Pawliczka, Rzechów, Podkońce i Płósy. Łącznie od października ubiegłego roku zostało zamontowanych 320 nowoczesnych lamp ledowych. W tym roku planowane są kolejne prace w miejscowościach, gdzie oświetlenie wymaga gruntownej wymiany.


Duża inwestycja z dofinansowaniem unijnym rozpoczęta.
W ubiegłym tygodniu wójt gminy Karol Burek dokonał wprowadzenia firmy SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa na teren urzędu gminy celem realizacji prac budowlanych objętych projektem pn.:”Głęboka modernizacja energetyczna z kompleksowym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w budynku Urzędu Gminy Rzeczniów zmierzająca do obniżenia kosztów użytkowania, oraz poprawy funkcjonalności budynku dla mieszkańców. ” Inwestycja o wartości 1 070 000 zł obejmuje: docieplenie ścian i stropu na poddaszu, izolację fundamentów, budowę wiatrołapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wymianę pokrycia dachowego, montaż ogniw fotowoltaicznych, montaż pompy ciepła oraz przebudowę chodników, dróg dojazdowych i miejsc parkingowych. Projekt został dofinansowany w ramach działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 650 000 zł. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii odnawialnych źródeł energii wpłynie znacząco na poprawę standardów oraz obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu.

 


 


 

Powrót do pełnej listy aktualności