Aktualności

Spotkanie przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Kierownikiem Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
2017.08.24 09:38

W środę 23 sierpnia 2017r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczniowie odbyło się spotkanie strażaków ochotników z przedstawicielem władz Województwa Mazowieckiego. Na spotkanie zainicjowane przez Kierownika Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu – Pana Krzysztofa Murawskiego przybyli przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin: Rzeczniów, Lipsko i Sienno, na czele z Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP/ Wójtem Gminy Rzeczniów druhem Karolem Burkiem, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku – bryg. Tomaszem Krzyczkowskim, Kierownikiem Sekcji Kwatermistrzowsko – Technicznej kpt. Piotrem Czerwonką oraz Komendantami Gminnymi. Spotkanie rozpoczął Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP/ Wójt Gminy Rzeczniów – druh Karol Burek. W pierwszej części merytorycznej spotkania Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu pan Krzysztof Murawski wraz z Komendantem PSP w Lipsku przedstawili nowy rozdział środków finansowych oraz tryb i zasady udzielania dotacji MSWiA na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2017 roku. Pan dyrektor zwrócił uwagę na informacje jakie w ostatnim czasie pojawiła się w przestrzeni publicznej, a sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jak podkreślił pan Kierownik jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększono kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2016 roku Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały zwiększoną, w stosunku do roku poprzedniego, kwotę 109 mln zł, natomiast w 2017 roku dotacja wzrosła o ponad 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Wprowadzono nowe zasady przyznawania dotacji, tak aby bardziej racjonalnie i proporcjonalnie podzielić środki finansowe dla jednostek OSP w poszczególnych województwach. MSWiA chce przede wszystkim zadbać o wyposażenie indywidualne strażaków ochotników i sprzęt przeznaczony do akcji ratowniczych, ponieważ jak podkreślił Pan Kierownik „Każdy ratownik, aby móc nieść pomoc poszkodowanym, musi być odpowiednio zabezpieczony”. Pan Krzysztof Murawski wraz z Komendantem PSP Tomaszem Krzyczkowskim zapewnił wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP. W dalszej części spotkania Komendant PSP przedstawił informację, o finansowaniu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przez firmy ubezpieczeniowe, i podobnie jak to było w latach ubiegłych jednostki OSP otrzymują 50% tych środków. Następnie Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu – Pan Krzysztof Murawski wraz z Komendantem Powiatowym PSP – bryg. Tomaszem Krzyczkowskim i Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP/ Wójtem Gminy Rzeczniów – druhem Karolem Burkiem w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczyli podziękowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych za ich ofiarną służbę i pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa Polakom, za wyjątkowe połączenie pasji i profesjonalizmu.

 

 

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności