Aktualności

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie
2017.09.18 12:40

Inwestycja pn. " Głęboka modernizacja energetyczna z kompleksowym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w budynku Urzędu Gminy Rzeczniów zmierzająca do obniżenia kosztów użytkowania, oraz poprawy funkcjonalności budynku dla mieszkańców. ” dobiega końca, jej wartości wynosi 1 070 000 zł i obejmuje: docieplenie ścian i stropu na poddaszu, izolację fundamentów, budowę wiatrołapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wymianę pokrycia dachowego, montaż ogniw fotowoltaicznych, montaż pompy ciepła oraz przebudowę chodników, dróg dojazdowych i miejsc parkingowych. Projekt został dofinansowany w ramach działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 650 000 zł. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii odnawialnych źródeł energii wpłynie znacząco na poprawę standardów oraz obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu.

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności