Aktualności

Seminarium FIO Mazowsze Lokalnie
2017.10.27 14:55

Stowarzyszenie BORIS, Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, Stowarzyszenie Europa i My oraz Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają aktywne grupy, organizacje i osoby, a w szczególności wnioskodawców i realizatorów projektów w ramach „FIO – Mazowsze Lokalnie”, na spotkanie, które odbędzie się 9 listopada 2017 roku w godzinach 15.45 – 19.30 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu (ul. Mikołaja Kopernika 1).

Na spotkaniu dowiecie się Państwo m.in.:

- jakie metody angażowania różnych grup mieszkańców przynoszą efekty,
- jak rozwijać działalność ekonomiczną w organizacjach i grupach społecznych,
- o zmianach prawnych dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych,
- na co zwrócić uwagę aby poprawnie rozliczyć projekt


Rejestracja kart gzłoszeniowych:
□ za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego https://goo.gl/forms/5EK145DZX6hMsKm93
□ mailowo pod adresem: a.zelazowska.kosiorek@gmail.com
□ telefonicznie pod numerem: 605 053 554

Seminarium organizowane jest w ramach Projektu „FIO-Mazowsze Lokalnie”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym Programu FIO – Mazowsze Lokalnie jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych
 

Program Seminarium

Powrót do pełnej listy aktualności