Aktualności

Spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe – 14.11.2017 r.
2017.10.30 15:35

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" w związku z planowanymi naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”, 2.2.2„Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”oraz 2.2.5 „Rozwój działalności gospodarczej”,serdeczniezaprasza wszystkich potencjalnych beneficjentówjak również zainteresowane osoby z ternu gmin:  Bałtów,  Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłąna spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Spotkanie odbędzie się 14listopada 2017 r.(wtorek) o godz.10.00 w Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (Aleja 3 Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski).
Przypominamy, iż udział w spotkaniu to jedno z kryteriów oceny wniosków, za które przyznawane będą dodatkowe punkty.
 

Powrót do pełnej listy aktualności