Aktualności

Aktywnie z rowerem w Gminie Rzeczniów
2017.12.20 13:25

W dniu 19 grudnia br. w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Częstocicach odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów grantowych na terenie gmin należących do obszaru LGD Krzemienny Krąg. W Gminie Rzeczniów projekt pn. „Aktywnie z rowerem w Gminie Rzeczniów” realizowany będzie w partnerstwie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczniowie wraz z Gminą Rzeczniów. W imieniu OSP umowę podpisali: Karol Dukielski – Wiceprezes, Maciej Konopski – Skarbnik. Przy podpisaniu umowy obecny był Wójt Gminy Karol Burek oraz Koordynator LGD Justyna Niedziela, która czuwać będzie nad prawidłową realizacja projektu. Projekt sfinansowany zostanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków Gminy Rzeczniów.
Głównym założeniem projektu grantowego jest powstanie sieci międzygminnych szlaków rowerowych łączących wszystkie gminy wchodzące w skład LGD „Krzemienny Krąg”. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane przystanie rowerowe oraz stacje naprawy rowerów. W Rzeczniowie przystań będzie usytuowana nieopodal budynku strażnicy OSP. Wszystkie szlaki będą odpowiednio oznakowane oraz wyposażone w mapy turystyczne. Nie zabraknie również nowoczesnej technologii, planowane jest bowiem powstanie aplikacji mobilnej dla osób korzystających ze ścieżek rowerowych.
Łącznie podpisano 10 umów, w tym 8 z organizacjami pozarządowymi i 2 z samorządami.
Czas realizacji projektu grantowego: grudzień 2017 – czerwiec 2018
 

 

Powrót do pełnej listy aktualności