Aktualności

Informacja Wójta Gminy o budowie dróg
2018.01.08 12:28

Informacja Wójta Gminy o budowie dróg.
Budowa dróg realizowana przez samorząd gminy:
1. Przebudowa drogi gminnej Płósy – Michałów na powierzchni 2208,00m2, dł. 600 mb.;
2. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Płósy – Michałów – Etap II;
3. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 15 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 747 w miejscowości Rzeczniów „Zakręt” przez Rzeczniów, Sienno do granicy województwa w miejscowości Sarnówek. Przebudowa była realizowana etapami, przez kilka lat. W 2011 roku przebudowany został odcinek 1000 mb, Rzeczniów w stronę Grechowa. Kolejny etap prac przypadł na rok 2012. Przebudowany został wówczas most na rzece Krępiance i nawierzchnia drogi dojazdowej na długości odcinka 3750 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 747 – Rzeczniów „Zakręt” do Grechowa;
4. Modernizacja drogi powiatowej biegnącej przez Rzeczniów;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów – Rybiczyzna od miejscowości Podkońce do miejscowości Kaniosy, dł. Odcinka 1340 mb.;
6. Przebudowa drogi gminnej Płósy – Kolonia Rzechów;
7. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Gminnej w miejscowości Rzeczniówek, przy cmentarzu w Rzeczniowie;
8. Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczniowie;
9. Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej placu przy Ośrodku Zdrowia w Rzeczniowie;
10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w miejscowości Pawliczka;
11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dubrawa (Kalinów Mały);
12. Przebudowa drogi gminnej Kotłowacz - granica gminy – Krzyżanówka;
13. Przebudowa drogi gminnej Kotłowacz o długości 210m;
14. Budowa chodnika przy drodze powiatowej od ronda w Rzeczniowie o długości 230m.


 

Jak wynika z powyższego sprawozdania ilość inwestycji drogowych w gminie jest imponująca. Jest to efekt dobrej współpracy z Radą Gminy, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Samorządem Powiatu Lipskiego. Co roku składam wnioski na dofinansowanie zadań drogowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, co spotyka się z akceptacją i wsparciem Samorządu Województwa. Nakłady samorządu Gminy na inwestycje drogowe w poszczególnych latach przedstawia załączona tabela i wykres.
Z zestawienia wynika, że łącznie wydaliśmy na drogi kwotę 3 240 924,82 zł. W kolejnych latach chciałbym utrzymać ten wysoki poziom nakładów na infrastrukturę drogową ponieważ mimo tylu inwestycji w dalszym ciągu występują jeszcze potrzeby. Dlatego przygotowujemy kolejne projekty, bo bez nich nie można ubiegać się o dotacje.
Mam potwierdzoną informację od Pana Starosty, że Samorząd Powiatu przyjął moją propozycję przebudowy drogi powiatowej od skrzyżowania przez Pawliczkę i Osinki, do granicy z powiatem radomskim. Wniosek na przedmiotową inwestycję został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. W przygotowaniu jest również dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej w Wólce Modrzejowej. Jest to inwestycja, o którą zabiegałem od kilku lat. Obecnie, żeby przyspieszyć jej realizację podjąłem decyzję, że Gmina Rzeczniów udzieli wsparcia finansowego dla Powiatu w wysokości 150 000,00 zł co spotkało się z akceptacją Rady Gminy Rzeczniów.

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności