Aktualności

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w Gminie Rzeczniów
2018.02.08 07:51

Wójt Gminy Rzeczniów ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Publicznych Gminy Rzeczniów w 2018 roku.

 

 

 

W zakresie:

1. Kultury fizycznej i sportu - więcej informacji

2. Kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji - więcej informacji

3. Turystyki - więcej informacji

 

Termin składania ofert - 21.02.2018r.

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Rzeczniów

Powrót do pełnej listy aktualności