Aktualności

LGD Krzemienny Krąg ogłasza nabór wniosków
2018.02.26 08:53

Ogłoszenie o naborze 1/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wnioskówo przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięci: 2.1.1. „Inicjatywa grup mieszkańców na rzecz rozwoju LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 08.03.2018r. do 22.03.2018r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 22.03.2018r.r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.


Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: www.krzemiennykrag.info
 

Powrót do pełnej listy aktualności