Aktualności

Projekt Partnerski PAFW w Gminie Rzeczniów
2018.05.28 08:17

Jesteśmy jedną z Grup Inicjatywnych z gmin, w których udało się zrealizować najwięcej programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, i które zostały zaproszone do składania projektów w konkursie na Lokalne Partnerstwa PAFW. W Programie wspierane są przedsięwzięcia, które inicjują i wzmacniają współpracę pomiędzy beneficjentami różnych programów PAFW i które mają na celu budowanie dobra wspólnego w społecznościach lokalnych.
W związku z tym w Gminie Rzeczniów trwają prace, które pozwolą na przygotowanie projektu i złożenie wniosku na Projekt Partnerski. W drodze konkursu przyznane zostaną dotacje na realizację rocznych projektów, ukierunkowanych na budowanie dobra wspólnego i zakładających współpracę różnych podmiotów na poziomie lokalnym. Wysokość dotacji wynosi do 75 tysięcy złotych. W Gminie Rzeczniów w Grupie Inicjatywnej znalazły się: Stowarzyszenie Tworzyć Edukować Rozwijać, Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna Rzeczniowie i Justyna Niedziela-Gawlik – kierownik referatu ds. promocji i rozwoju gminy w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie. Na obecnym etapie bierzemy udział w sześciotygodniowym tutoringu, a w następnej kolejności będziemy składać Projekt Partnerski. Termin składania projektów upływa 25 czerwca 2018 roku.
Odbyły się już 3 spotkania z Partnerami, w tym 2 z Animatorem. Jesteśmy zbudowani postawą organizacji pozarządowych, instytucji i grup nieformalnych. Cała inicjatywa zyskała ogromne wsparcie Wójta Gminy Rzeczniów Karola Burka, który osobiście angażuje się w budowanie lokalnego dobra wspólnego i działania Partnerstwa.
Formuła Partnerstwa jest otwarta dlatego zapraszamy zainteresowane organizacje do współpracy. Liderem Partnerstwa jest Stowarzyszenie Tworzyć Edukować Rozwijać z Prezesem Jackiem Piątkiem na czele.
 

 

Powrót do pełnej listy aktualności