Aktualności

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechowie
2018.06.20 08:26

W dniu 17 czerwca 2018 roku w Rzechowie odbyły się obchody Jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej połączone z Gminnym Dniem Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 15.00 Mszą Świętą Polową koncelebrowaną przez Kapelana Strażaków Powiatu Lipskiego – Ks. Kan. Krzysztofa Maja, Kapelana Strażaków Gminy Rzeczniów – Ks. Kan. Zbigniewa Wypchło oraz Ks. Kan. Wiesława Murzyna. W rocznicy wzięły udział poczty sztandarowe i przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Rzeczniów oraz ościennych gmin, zaproszeni goście i mieszkańcy.
Po Mszy Św. rozpoczął się uroczysty apel z okazji jubileuszu 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechowie oraz Gminnego Dnia Strażaka.
Wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Rzeczniów, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rzeczniowie – Pan Karol Burek oraz Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechowie – druh Marek Nowakowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
1. Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP;
2. Michał Pruś – Dyrektor Departamentu ARiMR – Centrala, który reprezentował Pana Dariusza Bąka – Posła na Sejm RP;
3. Krzysztof Murawski – Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu;
4. Zbigniew Gołąbek – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego/ Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie;
5. Roman Ochyński – Starosta Powiatu Lipskiego
6. bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Lipsku/ Przewodniczący Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Warszawie.
Niedzielna uroczystość była wspaniałą okazją do uhonorowania tych, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechowie. Wręczenie medali i odznaczeń poprzedziło odczytanie rysu historycznego jednostki przez druhnę Julitę Czarnecką – Skarbnik OSP Rzechów.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie uchwałą Nr 4/2018 z dnia
19marca 2018 roku nadało niżej wymienionym:

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

• Marek Deja s. Kazimierza
• Marek Nowakowski s. Stanisława
• Marek Paprocki s. Adama
• Paweł Ślęzak s. Witolda

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie uchwałą Nr 4/2018 z dnia
19marca 2018 roku nadało niżej wymienionym:
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
• Grzegorz Brodziński s. Stefana
• Kamil Brodziński s. Stefana
• Julita Czarnecka c. Stefana
• Ilona Czarnota c. Marka
• Hubert Nowakowski s. Krzysztofa
• Piotr Nowakowski s. Grzegorza
• Tomasz Pastuszka s. Stefana

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku uchwałą
nr 1/2018 z dnia 15 kwietnia 2018r. przyznało niżej wymienionym:

Odznakę „Strażak Wzorowy”
• Banaszczyk Łukasz s. Stanisława
• Borek Zbigniew s. Franciszka
• Gawlik Patrycja c. Jana
• Pastuszka Aleksandra c. Krzysztofa
• Pastuszka Michał s. Stefana
• Pryciak Szczepan s. Mieczysława
• Senderowski Radosław s. Wiesława
• Ślęzak Luiza c. Roberta
• Wicik Tomasz s. Mariana
Odznaczenia wręczali m.in. : Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Murawski – Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Zbigniew Gołabek - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego/ Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, Roman Ochyński – Starosta Powiatu Lipskiego, bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy PSP w Lipsku/ Przewodniczący Sądu Honorowego Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, Karol Burek – Wójt Gminy Rzeczniów/ Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku/ Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzeczniowie.
Po nadaniu odznaczeń przyszedł czas na poświęcenie odnowionej Strażnicy OSP Rzechów – wspólnej inwestycji Samorządu Gminy Rzeczniów i druhów z jednostki.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał Wójt Gminy oraz zaproszeni goście.
Wójt Gminy Rzeczniów – Pan Karol Burek oraz Druhny i Druhowie świętujący swój jubileusz składają serdeczne podziękowanie dla Pani Poseł Anny Kwiecień za wsparcie
i słowa uznania. Wizyta Pani Poseł jest wyrazem życzliwości i przychylności dla społeczności Gminy Rzeczniów.

   

 

Powrót do pełnej listy aktualności