Aktualności

Poświęcenie i uroczyste otwarcie inwestycji
2018.06.29 15:13

We wtorek 26 czerwca 2018r. o godz. 15.00 tuż po zakończeniu Sesji Rady Gminy dokonano uroczystego otwarcia i poświecenia inwestycji zrealizowanych w ostatnich miesiącach. Jako pierwszy poświęcony został zmodernizowany budynek Urzędu Gminy w Rzeczniowie. Poświęcenia dokonał ks. Sylwester Chodyra – Proboszcz Parafii Rzeczniów. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Rzeczniów – Pan Karol Burek, Radni i Sołtysi Gminy Rzeczniów na czele z Przewodniczącą Rady Gminy – Panią Barbarą Gębusia oraz pracownicy Urzędu Gminy. Po poświęceniu budynku urzędu oraz przyległych parkingów, zebrani przeszli na plac przed Ośrodkiem Zdrowia, gdzie poświęcony został parking. Następnie delegacja udała się na nowo wyremontowane drogi na terenie Gminy Rzeczniów. Poświęceniadokonali ks. Sylwester Chodyra – Proboszcz Parafii w Rzeczniowie, ks. Marek Wójcik – Proboszcz Parafii Pasztowa Wola oraz ks. Leszek Domagała – Proboszcz Parafii Czerwona, którzy modlili się również o błogosławieństwo Boże dla podróżujących i kierowców.

W ostatnim czasie wykonane zostały remonty następujących odcinków dróg na terenie Gminy Rzeczniów.
1. droga gminna Płósy – Michałów
2. droga powiatowa Podkońce - Kaniosy
3. droga gminna Płósy – Kolonia Rzechów
4. droga Gminna w miejscowości Rzeczniówek, przy cmentarzu w Rzeczniowie
5. droga w miejscowości Pawliczka
6. droga gminna w miejscowości Dubrawa (Kalinów Mały)
7. droga gminna Kotłowacz - granica gminy – Krzyżanówka
8. droga gminna Kotłowacz
Obecnie dobiegają końca remonty dróg gminnych w miejscowościach: Zawały oraz Marianów i Wólka Modrzejowa-Franciszków, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00zł. Po zakończeniu prac poświęcenia dróg dokona ks. Kanonik Zbigniew Wypchło.

Inwestycje drogowe to jedne z ważniejszych inwestycji dla mieszkańców.Jak mówi Wójt Gminy Karol Burek – „Jeszcze w tym roku wykonane zostaną przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy. We współpracy z Powiatem Lipskim wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów – Kowalków – Sienno – Sarnówek na odcinku od granicy z gm. Ciepielów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 747. Przebudowany zostanie odcinek o długości prawie 5km. Gmina Rzeczniów udzieliła wsparcia finansowego dla Powiatu Lipskiego i przeznaczy na inwestycję środki w wysokości: 345.235,00zł. Kolejną inwestycją, która zostanie wykonana we współpracy z Powiatem jest przebudowa drogi powiatowej nr 1902W przez miejscowość Wólka Modrzejowa. Gmina Rzeczniów dofinansuje inwestycję w wysokości 119.427,00zł co stanowi 50% wartości zadania. W przygotowaniu jest dokumentacja na realizację kolejnych dróg gminnych. Obecnie prowadzone są prace geodezyjne na drogach: Rzeczniów Kolonia – Aleksandrów (wydzielenie drogi gminnej na odcinku Grabowiec ul. Iłżecka – Aleksandrów), Wincentów i Marianów.

 

Powrót do pełnej listy aktualności