Aktualności

LGD "Krzemienny Krąg" ogłasza nabór wniosków
2018.08.27 13:53

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”   działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą ogłasza nabór wnioskówo przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.2.1. „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 10.09.2018 r. do 24.09.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 24.09.2018 r. o godzinie 15:00.

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: www.krzemiennykrag.info

 

Powrót do pełnej listy aktualności