Aktualności

Informacja LGD
2018.08.27 13:59

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.2.4 „ Przedsiębiorczość w szkole”.


Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: www.krzemiennykrag.info
 

Powrót do pełnej listy aktualności