Aktualności

Podsumowanie Zebrań Sołeckich
2019.02.26 10:39

W dniach od 4 lutego do 21 lutego na terenie Gminy Rzeczniów odbyły się zebrania sołeckie, podczas których przeprowadzone zostały wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na następną kadencję. Spośród 24 sołectw z terenu naszej gminy tylko w 6 sołectwach nastąpiła zmiana Sołtysa a w pozostałych 18 sołectwach zostali wybrani dotychczasowi Sołtysi.
Na zebraniach Wójt Gminy Karol Burek informował mieszkańców o sytuacji w Gminie Rzeczniów oraz planach inwestycyjnych na najbliższe lata m.in. inwestycjach drogowych, budowie sieci gazowej i realizacji projektu na odnawialne źródła energii.
Przewodniczący Rady Gminy Rzeczniów Pan Zygmunt Wicik informował o opracowanym projekcie statutu sołectwa omawiając najważniejsze zmiany w dokumencie. Mieszkańcy byli informowani o możliwości konsultowania projektu i szczegółowego zapoznania się ze Statutem u nowo wybranego Sołtysa.
Podczas zebrań mieszkańcy poszczególnych sołectw mogli porozmawiać o problemach występujących na terenie ich miejscowości.
Wójt Gminy Karol Burek dziękuje wszystkim mieszkańcom za poświęcony czas i miłą atmosferę podczas spotkań. Wybranym na nową kadencję Sołtysom składa gratulacje, licząc na dobrą współpracę na rzecz lokalnych społeczności oraz całej Gminy Rzeczniów.

Sołtysi z terenu Gminy Rzeczniów kadencji 2018-2023
Henryka Kiepas – Rzeczniów
Kazimiera Nicpoń – Grabowiec
Szymon Rękawik – Pawliczka
Katarzyna Puton – Osinki
Marlena Sobolewska – Marianów
Krzysztof Wróbel – Stary Rzechów
Alicja Fura – Rzechów-Kolonia
Sławomir Winerowicz – Ciecierówka
Małgorzata Piątkowska – Pasztowa Wola
Robert Wróbel – Pasztowa Wola-Kolonia
Marta Siwiec – Michałów
Dawid Dziura – Wincentów
Anna Nicpoń – Rzeczniów-Kolonia
Mirosław Bugajski – Rzeczniówek
Edyta Wicik – Płósy
Dorota Dziura – Podkońce
Iwona Wójtowicz – Dubrawa
Bogdan Piątek – Rybiczyzna
Anna Krzepisz – Jelanka
Maria Wojtas – Kotłowacz
Adam Bębenek – Grechów
Grzegorz Wojtas – Wólka Modrzejowa
Robert Bieliński – Wólka Modrzejowa-Kolonia
Ryszard Lis – Zawały
 

Powrót do pełnej listy aktualności