Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Powiatu Lipskiego
2019.03.04 13:20

W dniu dzisiejszym na zaproszenie Wójta Gminy Rzeczniów – Pana Karola Burka odbyło się spotkanie dotyczące planowanych przez Powiat Lipski inwestycji drogowych na terenie Gminy Rzeczniów. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Rzeczniów – Karol Burek, Starosta Powiatu Lipskiego – Pan Sławomir Śmieciuch, Wicestarosta Powiatu Lipskiego – Pani Maria Węgrzecka, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych – Pan Andrzej Zemeła oraz Radni Gminy Rzeczniów na czele z Przewodniczącym Rady Gminy – Panem Zygmuntem Wicikiem.
Wójt Gminy Rzeczniów - Pan Karol Burek przedstawił analizę wykonanych inwestycji drogowych w latach 2010 – 2018 na terenie Gminy Rzeczniów przez Powiat Lipski. Podkreślił, iż w tym czasie wykonano wiele odcinków drogowych co wiązało się z dużym wkładem finansowym z budżetu Gminy Rzeczniów. Zasygnalizował również fakt, że istnieje również wiele dróg do realizacji z wykorzystaniem środków rządowych ale problemem może być kwestia własności gruntów pod tymi drogami oraz wymagana szerokość pasa drogowego.
Starosta Lipski – Pan Sławomir Śmieciuch potwierdził zwiększenie środków dotacyjnych dostępnych u Wojewody na budowę dróg. Dofinansowanie to jest atrakcyjne dla samorządów ponieważ wynosi 80% kosztów inwestycji. W przypadku dróg powiatowych także jest wiele odcinków na które byłoby możliwe dofinansowanie ale przeszkodą jest nieuregulowany stan prawny działek drogowych.
Pan Starosta przedstawił także kondycję finansową placówek oświatowych i służby zdrowia.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych – Pan Andrzej Zemeła przedstawił Radnym plan inwestycji drogowych na terenie naszej Gminy w ciągu obecnej kadencji Powiatu. Poinformował także o planach pozyskania sprzętu do niwelowania poboczy.
Radni Gminy Rzeczniów zgłaszali interpelacje związane z pracami przy drogach powiatowych. Dotyczyły one m.in.: niwelacji poboczy przy drogach, koszenie trawy, wycinanie krzewów i drzew znajdujących się w pasie drogowym, luster i znaków poprawiających bezpieczeństwo na skrzyżowaniach dróg.
Spotkanie odbyło się w miłej i życzliwej atmosferze.
 

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności