Aktualności

Sesja Rady Gminy Rzeczniów z udziałem Poseł na Sejm RP Anny Kwiecień
2019.04.19 11:56

W poniedziałek 15 kwietnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Podkońcach odbyła się Sesja Rady Gminy Rzeczniów z udziałem Poseł na Sejm RP – Pni Anna Kwiecień. W Sesji połączonej ze spotkaniem wielkanocnym udział wzięli: Wójt Gminy Rzeczniów – Pan Karol Burek, Radni i Sołtysi z terenu Gminy Rzeczniów, na czele z Przewodniczącym Rady Gminy – Panem Zygmuntem Wicikiem, Wicestarosta Powiatu Lipskiego – Pani Maria Węgrzecka oraz Kadra Kierownicza Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy, nastąpił moment uroczystego podziękowania Sekretarzowi Gminy Rzeczniów – Panu Januszowi Włodarskiemu, który po 40 latach pracy na rzecz lokalnej społeczności przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Następnie oficjalnie powitano nową Sekretarz Gminy – Panią Justyna Niedziela, która swą funkcję pełni od 1 kwietnia 2019r. Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady uroczyście przywitali Panią Sekretarz, której złożyli gratulacje i wyrazili chęć współpracy dla dobra mieszkańców.
Po wręczeniu gratulacji i kwiatów przystąpiono do kontynuowania Sesji Rady Gminy zgodnie z porządkiem obrad.
Na zakończenie głos zabrali Pani Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP oraz Pan Karol Burek – Wójt Gminy Rzeczniów.
Pani Poseł podziękowała za zaproszenie i odpowiedziała na zadane przez zebranych pytania dot. bieżących spraw funkcjonowania naszego Państwa oraz zachęcała do udziału w zbliżających się Wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Wójt Gminy podziękował zebranym za udział w „Historycznej” Sesji Rady Gminy w związku z udziałem Pani Poseł oraz zmianą kadrową na stanowisku Sekretarza, a także złożył życzenia na zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Powrót do pełnej listy aktualności