Aktualności

Gmina Rzeczniów doczekała się własnego herbu
2012.11.30 11:09

W dniu 27 listopada b.r.  Uchwałą Nr XXIX/ 108 /2012 Rady Gminy Rzeczniów przyjęto symbole i insygnia Gminy Rzeczniów: herb, flagę, banner, sztandar, pieczęci Wójta i Rady Gminy oraz koliany Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy. Uroczystość odbyła się o godzinie 12.00. Przyjęcie Uchwały poprzedzone było prezentacją na temat wszystkich weksyliów i insygniów oraz ich znaczenia i symboliki. Prezentację poprowadził Wójt Gminy - Pan Karol Burek oraz pracownik Urzędu Gminy - Pani Justyna Niedziela-Gawlik. Po uroczystości nadania symboli i insygniów Wójt Gminy wręczył podziekowania dla uczestników konkursu na projekt herbu, który odbył się w 2008 roku. Wszyscy uczestnicy otrzymali rownież symboliczne nagrody z wygrawerowanym nowym herbem. Część z tych projektów oraz symbolika w nich zawarta posłużyła do stworzenia ostatecznej wersji weksyliów. Projektodawcą ostatecznej wersji, zatwierdzonej przez Komisję Heraldyczną jest Pan Marcin Skalski - Truskolaski.

 

OPIS HERBU I ZNACZEŃ SYMBOLICZNYCH

1. Opis wzoru herbu:

Na złotej (żółtej) tarczy gotyckiej typu hiszpańskiego niebieski krzyż o dwóch poprzecznicach. Zakończeniach ramion i belki pionowej zamknięte owalno-trapezoidalnym motywem. Proporcje tarczy 10/12 dostosowane do wertykalnie zakomponowanego godła. Identyczne proporcje stosowane są w heraldyce municypalnej Pomorza (M.Czerner  „Herby miast województwa koszalińskiego” wyd. KTSK Koszalin 1989)

2. Opis heraldyczny-blazonowanie :

W polu złotym tarczy krzyż karawakowy niebieski.

3. Opis symboliki:

Krzyż karawakowy symbolizuje cudowną moc boską i ochronę przed skutkami zarazy, truciznami, burzą i uderzeniami gromów, a także przed nagłą śmiercią. Jego moc zapewnia dobrobyt i ochronę mienia.

W 1736 r. Krzyż z Caravaca został oficjalnie uznany za przedmiot kultu. Papież Leon XIII, 4 grudnia 1893 r. ratyfikował tę decyzję. Ośrodkiem jego kultu jest miasto Caravaca w Mercii gdzie wedle legendy 3 go maja 1232 został przyniesiony z nieba przez anioły by uratować mieszkańców miasta przed wymordowaniem przez Maurów. Cudowny krzyż jest godłem herbowym miasta Caravaca. W tradycji Rzeczniowa wystawienie Karawaki zapewniło czystość źródła którego woda uratowała wspólnotę przed unicestwieniem przez epidemię w 1831r. Barwa niebieska godła odwołuje się do symboliki wody, i nawiązuje do wspólnego bogactwa mieszkańców-nieskażonych po dziś dzień źródeł rzeki Krępianki. Złota barwa tarczy wskazuje na dominująca latem, złocistą kolorystykę uprawnych pól rolniczej gminy. Zgodnie z polską tradycją złote łany zbóż zapewniały przez stulecia bogactwo kraju.

 

OPIS I SYMBOLIKA FLAGI GMINY RZECZNIÓW

1. Opis flagi

Płat flagi dzielony pionowo na dwie równe części. W polu czołowym płata nad skosem krzyż karawanowy niebieski. W części czołowej niebieskiej herb gminy wysokości 11/15 szerokości płata, część swobodna podzielona na dziewięć poziomych pasów na przemian żółtych i niebieskich. Płat flagi w proporcjach standartowych 5:8

2. Opis symboliki:

Barwy żółta i niebieska nawiązują do symboliki herbu. Odpowiadają kolorom letnich pól i czystych źródlanych wód – tak istotnych w rolniczej tradycji gminy. Kolor niebieski części czołowej płata stanowi tło dla herbu i , symbolizuje życiodajne źródło- pasy żółto niebieskie części swobodnej nawiązują do krajobrazu pól i licznych niewielkich dopływów rzeki Krępianki.

Kompozycja płata flagi barw spełnia wymóg indywidualizacji i widoczności flagi jako oficjalnego weksylium wspólnoty.

 

OPIS I SYMBOLIKA BANNERA GMINY RZECZNIÓW

1. Opis bannera:

Płat w proporcji 1:4.W części czołowej głowica niebieska z herbem gminy równa ¼ wysokości płata. Reszta płata podzielona wzdłuż na dziewięć równych pasów na przemian żółtych i błękitnych.

2. Opis symboliczny:

Banner jest odmianą flagi eksponowany w ułożeniu pionowym(wertykalnym). Służy do dekoracji tras uroczystych przemarszów podczas manifestacji publicznych oraz defilad. Stanowi atrakcyjną wizualnie dekoracje architektury podkreślając wertykalną artykulację elewacji budynków. Symbolika kompozycji i barw-identyczna z flagą gminy.

 

OPIS I SYMBOLIKA SZTANDARU GMINY RZECZNIÓW

1.Opis sztandaru gminy Rzeczniów:

Płat sztandaru kwadratowy, dwustronny, haftowany, obszyty frędzlą złotą. Awers płata dzielony w krzyż skośny. Płaty czołowy i zewnętrzny zielone-górny i dolny niebieskie. Pośrodku płata herb gminy Rzeczniów otoczony złotym wieńcem z liści grabowych. Nad wieńcem półkoliście ułożony napis „Gmina Rzeczniów”, pod spodem data „1867”.Litery wykonane majuskułą kroju „Goudy Handtooled BT”, haftowane złotą nicią. W polu górnym płata na osi pionowej kompozycji, gotycki klejnot herbu ”Leszczyc”. W polu dolnym gotycka tarcza z herbem „Nałęcz”. Na osi poziomej kompozycji w polach zielonych haftowane złotem emblematy: w polu czołowym wiatrak-koźlak w polu zewnętrznym młot skrzyżowany z cęgami. Rewers płata czerwony z wpisanym białym rombem okonturowanym złotym obrzeżem z herbem Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymiary płata sztandaru-długość boku: 100 cm. Drzewce sztandaru zwieńczone głowicą z żółtego metalu z przedstawieniem dwustronnym złotego krzyża karawakowego na profilowanym cokole. Na dłuższych bokach cokołu nad awersem płata sztandaru, na płycinach z białego metalu napis: ”Gmina Rzeczniów”, nad rewersem- data „1867”. Kokarda w barwach flagi złoto-niebiesko-złota.

2.Opis symboliki sztandaru gminy Rzeczniów

Sztandar to weksylium pochodzące z tradycji militarnej doby oświecenia.  W przeciwieństwie do flagi wykonywany jest tylko w jednym egzemplarzu, stanowi najważniejszy znak wojskowy, otaczany szczególną opieką i czcią. Znaczenie i symbolika sztandaru w zastosowaniu cywilnym podobne są do średniowiecznej chorągwi legitymującej prawa właściciela do posiadanej lub zarządzanej ziemi. Podobnie jak chorągiew sztandar jest noszony w poczcie, w którego skład powoływane są osoby reprezentacyjne, uznane za godne tak zaszczytnej funkcji. Sztandar powstał jako wyraz tendencji klasycystycznych w historii weksyliów europejskich. Drzewce sztandaru zwieńczone godłem – inaczej niż w przypadku flagi lub chorągwi, jest świadomym nawiązaniem do totemicznej funkcji „vexilium” i „labarum”, które reprezentowały mistyczną obecność bóstw opiekuńczych Rzymu. W założeniu sztandar jest weksylium, które upamiętnia historyczne dokonania reprezentowanej jednostki. W symbolice heraldycznej połączenie barw zielonej i niebieskiej oznacza trwałą radość. W tradycji weksylialnej kolor niebieski symbolizuje żywioły wody i powietrza, oznacza pokój i odwołuje się do katolickiej pobożności maryjnej. Zieleń jest barwą natury i odnowienia sił wegetatywnych przyrody-zwycięstwa życia nad śmiercią, flagowym kolorem ekologii i rolnictwa. W średniowiecznej symbolice heraldycznej obie barwy symbolizują miłość: niebieska-niebiańską, zielona-ziemską. Wieniec symbolizuje władzę, boskie natchnienie, hołd i pamięć. Złoto oznacza szlachetność, rozum i wspaniałomyślność-cechy bez których nie istnieje dobra władza. Wieniec z grabowych liści jest wyrazem hołdu i czci dla miejskiej, naczelnej pozycji Grabowca, którego spadkobiercą jako siedziby władz jest Rzeczniów. Wiatrak i skrzyżowane z młotem cęgi upamiętniają tradycyjne rzemiosła uprawiane w gminie: młynarstwo i kowalstwo. Klejnot herbu Leszczyc upamiętnia dokonania rodziny Skarszewskich w historii ziem należących do gminy. Herbowa tarcza Nałęcz-Małachowskich przypomina o XVIII wiecznych dobrodziejach tutejszych parafii i włościan.

 

OPIS INSYGNIÓW WÓJTA

I

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY RZECZNIÓW

1. Opis insygniów:

Najważniejszymi insygniami władz gminy są pieczęcie służące do oznaczania stanowionych aktów prawa miejscowego oraz ceremonialne koliany z herbem gminy zakładane przez wójta i przewodniczącego rady podczas uroczystych sesji i wydarzeń publicznych. Pieczęć wójta zaprojektowana jest identycznie z pieczęcią rady gminy, różniąc się jedynie napisem w legendzie. Przewodniczącego rady wyróżnia identyczna, lecz srebrna koliana herbowa.

· Opis pieczęci:

Pieczęć okrągła. Pole pieczęci koliste z herbem gminy Rzeczniów. Wokół pola legenda z napisami wykonanymi kapitałą kroju „Arial”: u góry-„Wójt Gminy”- u dołu-„Rzeczniów”. Napisy rozdzielone rozetkami. Średnica krawędzi zewnętrznej otoku wynosi 36mm.

Pieczęć Rady Gminy identyczna z wójtowską, wyróżniona napisem w legendzie: ”Rada Gminy”.

· Opis kolian herbowych:

Koliana wójtowska złota z dwudziestu ogniw z zawieszonym pośrodku wieńcem grabowym i wkomponowanym wewnątrz herbem gminy Rzeczniów. Ogniwa łańcucha ażurowe ułożone na przemian z sześciokątów foremnych o wklęsłych bokach, w które wpisana sześciopromienna gwiazda z otworem pośrodku i okręgów z trzema falistymi pasami wewnątrz.

        

Koliana Przewodniczącego Rady identyczna z wójtowską jedynie ogniwa wykonane są z białego metalu.

Powrót do pełnej listy aktualności