Aktualności

Wigilia w OSP Pawliczka
2019.12.23 09:42

W niedzielę 22 grudnia w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawliczce odbyła się Wigilia członków OSP, Stowarzyszenia Kobiety Razem w Pawliczce oraz lokalnej społeczności. Samorząd Gminy Rzeczniów reprezentowali Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek oraz Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Wicik. Wszystkich obecnych przywitał oraz złożył w imieniu jednostki życzenia świąteczne Prezes Jacek Skóra. Następnie odbyło się krótkie szkolenie z zakresu korzystania z Defibrylatora AED. Projekt dofinansowany zostal przez MOWES - Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

 

Powrót do pełnej listy aktualności