OSP Rzeczniów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczniowie

Rzeczniów 52, 27-353 Rzeczniów
KRS: 0000073770

Zarząd:

  • Prezes – Borek Roman

  • Wiceprezes / Naczelnik – Dukielski Karol

  • Sekretarz – Pastuszka Małgorzata

  • Skarbnik – Konopski Maciej

  • Gospodarz – Pastuszka Łukasz

  • Kronikarz - Walerczak Szymon

  • Członek – Ołowiak Janusz

 

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący - Świętoń Andrzej

  • Członek Komisji - Pisarek Witold

  • Członek Komisji - Krawczykowski Waldemar