OSP Grabowiec

Zarząd:

 • Prezes – Łygan Mariusz

 • Wiceprezes / Naczelnik – Skrzypczyk Kazimierz

 • Wiceprezes – Pastuszka Józef

 • Z-ca naczelnika – Glista Tomasz

 • Sekretarz – Skrzypczyk Agata

 • Skarbnik – Zagożdżon Andrzej

 • Gospodarz – Kaczor Marian

 • Członek – Zawal Piotr

 • Kronikarz – Zaborowska Anna

 

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący - Skrzypczyk Witold

 • Sekretarz - Skrzypczyk Mirosław

 • Członek Komisji - Zaborowski Krzysztof