OSP Rzechów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzechowie

Rzechów, 27-353 Rzeczniów
KRS: 0000110974

Zarząd:

  • Prezes – Nowakowski Marek

  • Wiceprezes / Naczelnik – Deja Marek

  • Sekretarz – Brodziński Grzegorz

  • Skarbnik – Czarnecka Julita

  • Gospodarz – Banaszczyk Stanisław

 

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący - Ślęzak Paweł

  • Wiceprzewodniczący - Fijas Witold

  • Sekretarz - Nowakowski Hubert