Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie

Rzeczniów 1 A
27-353 Rzeczniów
Tel: 048-6167006

Komórki w jednostce:

 • Gabinet medycyny szkolnej
 • Gabinet zabiegowy pielęgniarski
 • Poradnia lekarza POZ
 • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
 • Poradnia ginekologiczno - położnicza
 • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
 • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
 • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
 • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
 • Pracownia diagnostyki obrazowej: USG
 • Pracownia fizjoterapii
 • Punkt szczepień