Stowarzyszenie "SENIOR" w Rzeczniowie

Stowarzyszenie „SENIOR” w Rzeczniowie

Rzeczniów 52, 27-353 Rzeczniów
stowarzyszenie-senior@wp.pl

www.seniorzy.strefa.pl

 

Zarząd:
Henryka Kiepas – Prezes Zarządu
Jadwiga Marianna Czubak – Wiceprezes Zarządu
Henryka Bajór – Wiceprezes Zarządu
Kazimiera Pastuszka – Sekretarz
Janina Kubik – Skarbnik
Alina Betlejewska – Członek Zarządu
Adam Józef Kępa – Członek Zarządu

 

Podstawowa działalność:
a) spotkania integracyjne osób starszych,
b) organizowanie imprez okolicznościowych,
c) organizowanie wycieczek,
d) poradnictwo z zakresu medycyny,
e) poradnictwo psychologiczne i prawne,
f) organizowanie kursów, szkoleń,
g) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Gminy Rzeczniów.
h) kultywowanie tradycji regionalnych, w tym tradycji kulinarnych

 

Seniorzy – o sobie
„Stowarzyszenie istnieje od marca 2008 roku. Na początku było 20 osób i nikt się nie spodziewał, że urośniemy aż do 90 osób, jedni odchodzą inni przychodzą. Przeprowadziliśmy już wiele akcji i zrealizowaliśmy kilka projektów: ,,Senior bezpieczny na drodze", ,,Senior aktywny", ,,Senior w podróży", ,,Senior z kulturą na Ty". Działamy aktywnie w naszym wiejskim środowisku. Byliśmy w Warszawie, Krakowie, Wieliczce, Licheniu, Częstochowie, Kazimierzu, Nałęczowie, Sandomierzu, Kielcach. Aktywnie bierzemy udział w dożynkach, festynach, wszystkich wydarzeniach na terenie naszej gminy, a nasze panie w strojach ludowych są ozdobą niejednej imprezy. Szkolimy się chętnie sami ,ale też uczymy innych jak zrobić bibułkowe kwiatki, jak dobrze gotować i jak być aktywnym mimo przybywających lat. Wspaniale układa się nasza współpraca z władzami Gminy, ze strażą, z biblioteką, ze szkołą, a także z ,,Twoim Radiem Lipsko". Senior to część życia każdego z nas - po prostu każdy z nas będzie  kiedyś seniorem.”