Stowarzyszenie Tworzyć Edukować Rozwijać

Stowarzyszenie Tworzyć Edukować Rozwijać


Rzeczniów 3, 27-353 Rzeczniów
stowarzyszenie_ster@wp.pl

Zarząd:
Jacek Piątek – Prezes Zarządu
Agnieszka Kępczyk – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Świetoń – Skarbnik
Justyna Bębenek – Sekretarz
 

 

Podstawowa działalność:

1. działalność kulturalna,
2. wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji,
3. poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,
4. upowszechnianie wiedzy o historii Gminy Rzeczniów,
5. poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja,
6. wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,
7. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży
8. wzmacnianie więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych
9. działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
10. wspieranie i promocja wolontariatu
11. wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób chorych i niepełnosprawnych
12. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami
i instytucjami zainteresowanymi,